Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2020

Chủ đề:

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KT TOÀN ĐƠN V THEO TƯ TƯỞNG, ĐO ĐC, PHONG CÁCH H CHÍ MINH”.

Người báo cáo: Vũ Hoài Nam

Đơn vị: Phòng Thanh tra-Pháp Chế

Ngày báo cáo: 07/5/2020

Nội dung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần Đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân tinh hoa, khí phách của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Là một nhà thơ lớn của dân tộc, thơ ca của Người vừa phục vụ cho hoạt động cách mạng, vừa là niềm cảm hứng trữ tình cách mạng, vừa là công cụ tuyên truyền, có sức động viên đối với mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp đồng bào trong cũng như ngoài nước đồng tâm hiệp lực ra sức xây dựng, bảo vệ non sông Việt Nam đẹp tươi, giàu mạnh.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không những gắn liền với những trang sử vẻ vang của dân tộc mà những câu chuyện đời thường từ nếp sống rất đổi giản dị, gần gũi, những câu chuyện tuy rất giản đơn của Bác nhưng chứa đựng ý nghĩa thật lớn lao, cùng với những bài học quý giá đã đi sâu vào lòng người của biết bao thế hệ….

Nội dung kêu gọi đoàn kết được Bác Hồ viết liền mạch. Khi có dịp thuận tiện là Người tuyên truyền ngay. Từ kêu gọi tuyên truyền trực tiếp đến những ví von về sức mạnh của đoàn kết, Bác mong muốn mọi người dân thấm nhuần tư tưởng đoàn kết một cách sâu sắc và thường xuyên, để từ đó, biến thành sức mạnh lực lượng vật chất.

Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách dời, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự kết hợp ấy sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh thần nhằm đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống và là chìa khóa vàng để dẫn đến mọi thành công.

2. Rèn luyện tinh thần đoàn kết theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đoàn kết để tập hợp sức mạnh. Mà muốn tập hợp sức mạnh thì cần phát huy và thực hành dân chủ rộng rãi, công khai minh bạch trong đơn vị. Biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến mọi người. Người quản lý có trách nhiệm và mọi người luôn nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn góp ý với tinh thần xây dựng.

Điều quan trọng nhất để có được sự dân chủ rộng rãi trong đơn vị trên thực tế, cũng như tự phê bình và phê bình mang lại hiệu quả thiết thực là những người trong cùng đơn vị phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mọi người sống với nhau sao cho có nghĩa, có tình. Muốn đoàn kết tốt mọi người phải gác những bất đồng, vì lợi ích chung cao nhất để hướng đến những điều đồng thuận, đồng nhất, vì sự phát triển chung của nhà trường.

Cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị – tư tưởng cho đảng viên, quần chúng, quán triệt và phổ biến kịp thời mọi đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi đảng viên, quần chúng.

Lãnh đạo đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thật sự gương mẫu đi đầu, cần năng động sáng tạo trong mọi công việc. Nói cần phải đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Chuẩn bị tốt cho tinh gọn bộ máy và tự chủ đại học trong thời gian tới.

Trong công việc, trong các cuộc họp cần thật sự dân chủ. Cần làm tốt công khai, công bằng, minh bạch. Cần thường xuyên nghiêm chỉnh làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Bình tĩnh, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của mọi người, không suy diễn chủ quan áp đặt, độc đoán.

Bản thân mỗi Đảng viên, quần chúng trong đơn vị cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả, hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữ vững mối đoàn kết trong đơn vị, không chia rẽ, bè phái ảnh hưởng đến công việc, đến sự phát triển của đơn vị và nhà trường.

Học tập và làm theo Bác, mỗi đảng viên và quần chúng phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng…, làm cho mọi người bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.

Đoàn kết là điều không thể thiếu trong một tập thể. Ngoài việc bản thân người lãnh đạo, quản lý có chuyên môn giỏi thì họ vẫn cần sự trung thực và tinh thần hết lòng vì nhân viên, công việc. Đó là điều kiện cần.

Còn sự lao động hăng say, có niềm tin vào lãnh đạo và đồng lòng vượt qua mọi thử thách mà không một chút tư lợi về bản thân của đội ngũ nhân viên chính là điều kiện đủ. Hai điều kiện này rất cần thiết và tác động bổ trợ lẫn nhau. Thiếu một trong hai điều kiện, thành công có thể đến nhưng không bền lâu.

Sự đoàn kết “đồng lòng nhất trí” trong công việc là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của đơn vị. Khi tất cả mọi nhân viên cùng đồng lòng hợp sức sẽ tạo ra một nguồn năng lượng làm việc lớn nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng vấn đề đặt ra là mỗi người đều là mỗi cá thể riêng biệt, nên sẽ không dễ dàng để gắn kết mọi người cùng hòa vào dòng chảy chung của tập thể.

Mọi người sẽ làm việc tốt với nhau khi họ cảm thấy được đối xử công bằng trong công việc. Một vài nhân viên bình thường, không có đóng góp nhiều cho tập thể nhưng luôn nhận được sự thiên vị hoặc đối xử đặc biệt trong công việc, khen thưởng hay xử phạt. Điều này chắc chắn sẽ khiến những người còn lại không hài lòng, thậm chí bất mãn vì cách đối xử thiếu phân minh.

Nếu tập thể thiếu đi yếu tố bình đẳng thì điều này tạo ra sự bất hòa, không nhất quán trong công việc. Từ đó, sự đoàn kết sẽ không tồn tại và năng suất làm việc của cả tập thể bị giảm sút, các nhân viên luôn cảm thấy lạc lõng, xa rời tập thể và không còn hứng thú làm việc.

Phân bố nhiệm vụ, khối lượng công việc hợp lý, thưởng phạt phân minh sẽ khiến cho mọi người đều nhận thấy sự bình đẳng. Mỗi cá nhân sẽ thi đua một cách công bằng để phát triển công việc và hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.

3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đoàn kết tại đơn vị.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đoàn kết là vấn đề có tính chiến lược, quyết định mọi thành công. Mỗi khi nội bộ chưa thống nhất về tư tưởng, về chủ trương, về lợi ích thì không thể có sự đoàn kết nhất trí cao, đồng nghĩa với nó là sự bất ổn và tạo nên lực cản kìm hãm sự phát triển chung của đơn vị và của nhà trường. Trong giai đoạn trường đang thực hiện một bước chuyển quan trọng đòi hỏi có sự thay đổi vượt bậc cả về chất và lượng thì vấn đề xây dựng đoàn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp làm nền tảng, làm động lực cho đơn vị và nhà trường phát triển lại càng cần hơn bao giờ hết. Do đó, để có được sự đoàn kết với đầy đủ ý nghĩa của nó thì cần phải thực hiện được các nội dung, yêu cầu cơ bản sau:

Thứ nhất: Để xây dựng đoàn kết ở đơn vị cần có sự đồng thuận trên dưới một lòng, từ người đứng đầu là đồng chí trưởng phòng, cùng các đồng chí nhân viên đều chung một mục tiêu xây dựng đơn vị lớn mạnh. Muốn vậy lãnh đạo đơn vị cần sáng suốt bảo đảm công bằng và bình đẳng cho mọi thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể.

Thứ hai: Xây dựng đoàn kết trên cơ sở tự phê bình, phê bình thẳng thắn, có trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không đoàn kết hình thức theo kiểu “Bằng mặt mà không bằng lòng”. Muốn vậy, từ chi bộ, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đều phải tạo cơ chế, cơ hội để mọi người phát huy tinh thần đấu tranh góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp qua người đại diện với mục tiêu vì cái chung, vì sự tiến bộ của cá nhân hay tập thể. Sự trao đổi thẳng thắn đó chính là thể hiện tinh thần trách nhiệm, “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, sẽ giúp nhau khắc phục khuyết điểm, tự vươn lên hoàn thiện bản thân. Những hành vi lợi dụng danh nghĩa đấu tranh phê bình để mưu cầu lợi ích riêng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người khác, làm ảnh hưởng tới khối đoàn kết trong tập thể, cần phải cực lực phản đối.

Thứ ba: Đoàn kết muốn bền chặt, lâu dài đơn vị và nhà trường cần phải có môi trường sống và làm việc với tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung rộng lượng, luôn tạo cơ hội cho mọi người có điều kiện phát triển, qua đó để mọi người luôn cảm thấy tình thân ái của những người xung quanh, cảm nhận đơn vị và nhà trường như tổ ấm thứ hai của mình vì vậy mà tinh thần cộng đồng chung tay xây dựng đơn vị và nhà trường phát triển càng được phát huy.

Thứ tư: Một trong những điều kiện làm cho đoàn kết trong đơn vị được nâng cao đó chính là sự tạo dựng niềm tin cho nhân viên và sinh viên. Trách nhiệm này đầu tiên là thuộc về các các đồng chí trưởng, phó đơn vị, sau đó là của các đồng chí trưởng các đoàn thể. Muốn có được niềm tin của tập thể quần chúng không thể nào khác cần tiếp tục phát huy tính công khai, dân chủ trong đơn vị. Càng dân chủ, công khai bao nhiêu, càng tăng cường tính trách nhiệm của các thành viên trong đơn vị bấy nhiêu, mọi người đều thấy mình có vai trò đóng góp cho đơn vị và nhà trường ở các phạm vi, mức độ, các lĩnh vực khác nhau.

Tóm lại, để giữ được đoàn kết đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn tìm cách cân bằng được cả hai cảm xúc suy nghĩ tiêu cực và tích cực của mình. Trong tư tưởng mỗi cá nhân phải nhấn mạnh được mục đích chung và lợi ích chung của tất cả để cùng hướng mọi người về một mối. Làm được điều này đồng nghĩa với việc đơn vị sẽ ngày càng phát triển vững mạnh./.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*